Utveckling, tillväxt & resultat.

by Åsa Carlberg

ByCarlberg bidrar till att utveckla företag som är attraktiva för både kunder och medarbetare. En attraktivitet som utgör basen och garanten för såväl ökad försäljning som utveckling och tillväxt i bolaget.

Vill du tillvarata den kapacitet och de möjligheter din organisation besitter? Vill du koppla ihop det med bolagets affärsmodeller och strategi?

ByCarlberg tillför ett strategiskt utifrån och in-perspektiv med fokus på styrelse och ledare. Proaktiv rådgivning för kompetens, verksamhets – och affärsutveckling med mål att bidra till hållbart och attraktivt företag.

Omvärlden snurrar fortare än någonsin och förutsättningarna för din verksamhet med den. ByCarlberg ger dig lösningar, du får resultat.

01

Tjänster

Garanterad framgång: tydliga mål och konkreta actions.

Ett starkt och tydligt ledarskap utgör fundament för en väl fungerande organisation. ByCarlberg erbjuder därför tjänster för både individuell coaching och utveckling av verksamheten i stort. ByCarlberg tillför kunskap och erfarenhet, du som uppdragsgivare med tid, ditt engagemang och förutsättningar för genomförande.

Företagets behov av verksamhetsutveckling och affärsstrategier ställs i förhållande till dess omvärld och marknadsförutsättningar. Från den analysen skapar vi gemensamt insatser med tydliga mål och actions som bidrar till lönsam utveckling i organisationen, såväl för medarbetare som försäljning.

Tjänster som byCarlberg erbjuder:

Affärsutveckling

ByCarlberg hjälper dig skapa tydlighet i företagets affärsgenererande delar. Att leda företagsledningen i arbetet med affärsplanen och implementering av densamma. Arbetet grundar sig på en nulägesanalys, tydliga målbilder och de steg som krävs för att nå önskat resultat. Exempel på uppdrag:

 • Strategi och affärsmodellering – leda och bistå ledning och styrelse i arbetet med affärsplan.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

 • Moderator vid strategidagar för styrelse

 • Leda workshops för ledningsgrupper

Organisationsutveckling

Rätt kompetens och ledarskap i organisationen är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. ByCarlberg identifierar nuläget och definierar även vilken typ av kunskap som behöver läggas till för att nå målen. Exempel på uppdrag:

 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för effektivt resursutnyttjande.

 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

Interimskonsult

ByCarlberg är en resurs som under tidsbegränsade och väldefinierade uppdrag bistår ditt företag med flexibla lösningar. Exempel på uppdrag:

 • Strategisk projektledare – utvecklingsprojekt, nya affärsområden. En brygga mellan ledning och organisation för att genomföra strategi.

 • HR-generalist – rådgivare till ditt företag i HR-frågor.

Styrelsearbete

ByCarlberg är en resurs för såväl styrelsearbete som i ett advisory board. Erfarenhet och kunskap från global och lokal affärsverksamhet samt ett starkt nätverk bidrar till såväl strategi som företagsutveckling.

 • Styrelseuppdrag – arbeta i styrelsen för att driva utveckling och strategi.

 • Advisory Board – rådgivare till ditt företag när du inte vill ta in en styrelse.

01

Tjänster

Garanterad framgång: tydliga mål och konkreta actions.

Ett starkt och tydligt ledarskap utgör fundament för en väl fungerande organisation. ByCarlberg erbjuder därför tjänster för både individuell coaching och utveckling av verksamheten i stort. ByCarlberg tillför kunskap och erfarenhet, du som uppdragsgivare med tid, ditt engagemang och förutsättningar för genomförande.

Företagets behov av verksamhetsutveckling och affärsstrategier ställs i förhållande till dess omvärld och marknadsförutsättningar. Från den analysen skapar vi gemensamt insatser med tydliga mål och actions som bidrar till lönsam utveckling i organisationen, såväl för medarbetare som försäljning.

Tjänster som byCarlberg erbjuder:

Affärsutvevckling

Affärsutveckling

ByCarlberg hjälper dig skapa tydlighet i företagets affärsgenererande delar. Att leda företagsledningen i arbetet med affärsplanen och implementering av densamma. Arbetet grundar sig på en nulägesanalys, tydliga målbilder och de steg som krävs för att nå önskat resultat. Exempel på uppdrag:

 • Strategi och affärsmodellering – leda och bistå ledning och styrelse i arbetet med affärsplan.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

 • Moderator vid strategidagar för styrelse

 • Leda workshops för ledningsgrupper
Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Rätt kompetens och ledarskap i organisationen är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. ByCarlberg identifierar nuläget och definierar även vilken typ av kunskap som behöver läggas till för att nå målen. Exempel på uppdrag:

 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för effektivt resursutnyttjande.

 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.
Interimskonsult

Interimskonsult

ByCarlberg är en resurs som under tidsbegränsade och väldefinierade uppdrag bistår ditt företag med flexibla lösningar. Exempel på uppdrag:

 • Strategisk projektledare – utvecklingsprojekt, nya affärsområden. En brygga mellan ledning och organisation för att genomföra strategi.

 • HR-generalist – rådgivare till ditt företag i HR-frågor.
Styrelsearbete

Styrelsearbete

ByCarlberg är en resurs för såväl styrelsearbete som i ett advisory board. Erfarenhet och kunskap från global och lokal affärsverksamhet samt ett starkt nätverk bidrar till såväl strategi som företagsutveckling.

 • Styrelseuppdrag – arbeta i styrelsen för att driva utveckling och strategi.

 • Advisory Board – rådgivare till ditt företag när du inte vill ta in en styrelse.

Affärsutveckling

ByCarlberg hjälper dig skapa tydlighet i företagets affärsgenererande delar. Att leda företagsledningen i arbetet med affärsplanen och implementering av densamma. Arbetet grundar sig på en nulägesanalys, tydliga målbilder och de steg som krävs för att nå önskat resultat. Exempel på uppdrag:

 • Strategi och affärsmodellering – leda och bistå ledning och styrelse i arbetet med affärsplan.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

 • Moderator vid strategidagar för styrelse

 • Leda workshops för ledningsgrupper

Organisationsutveckling

Rätt kompetens och ledarskap i organisationen är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. ByCarlberg identifierar nuläget och definierar även vilken typ av kunskap som behöver läggas till för att nå målen. Exempel på uppdrag:

 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för effektivt resursutnyttjande.
 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning.
 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

Interimskonsult

ByCarlberg är en resurs som under tidsbegränsade och väldefinierade uppdrag bistår ditt företag med flexibla lösningar. Exempel på uppdrag:

 • Strategisk projektledare – utvecklingsprojekt, nya affärsområden. En brygga mellan ledning och organisation för att genomföra strategi.

 • HR-generalist – rådgivare till ditt företag i HR-frågor.

02

Referenser 

Vad tycker kunderna?

03

Åsa Carlberg 

Skaraborgare med erfarenhet från både global och lokal affärsverksamhet som drivs av utveckling, effektivisering och tydliga resultat.

När kunderna beskriver mig som yrkesperson lyfter de fram ord som energi, engagemang och drivande. Men också att jag är en god lyssnare som med min breda erfarenhet och djupa affärskunskap kan se saker ur nya perspektiv och ställa rätt frågor för att utmana i diskussion och utveckling. Jag är van att tänka strategiskt, att värdera omvärldens förändringar och dess påverkan på affärsmodeller, både ur kund-, verksamhets- och lönsamhetsperspektiv.

Min erfarenhet har jag fått genom drygt 30 års arbete i stora internationella företag, i olika branscher, både industri- och tjänstesektorn och i olika roller. Jag har arbetat som ledare och chef, suttit i ledningsgrupper, styrelser och advisory board samt etablerat ett internationellt bolag på den svenska marknaden. Jag är även en del av advisoryboard.se. Därutöver har jag flera års erfarenhet av VD-/chefsstöd samt som mentor och coach till young professionals.

Vid sidan om erfarenhet och kunskap är mitt nätverk en stor tillgång. Det innebär bland annat att jag kan förmedla extern kompetens till styrelser och att jag kan förmedla affärer och uppdrag till mina uppdragsgivare.

Jag jobbar företrädesvis som interimskonsult inom HR samt med vd- och chefstöd, styrelsearbete och företagsrådgivning. I alla uppdrag är basen för mitt arbete övertygelsen om att affären, människorna och kommunikationen i en organisation är tre hörnpelare som rätt balanserade skapar lönsam utveckling, såväl för medarbetare som försäljning.

asa@bycarlberg.se

070-2248121

Körsbärsvägen 29

541 47 Skövde, Sweden

© Copyright 2024 Business & People by Carlberg all rights reserved.      |    Website by Lazzo