Utveckling, tillväxt & resultat.

by Åsa Carlberg

Vill du ta tillvara på den kapacitet och de möjligheter din organisation besitter? Vill du optimera det med bolagets affärsmodeller och strategi? Låt mig hjälpa dig.

01

Tjänster

Jag garanterar er framgång med tydliga mål och konkreta actions.

Ett starkt och tydligt ledarskap utgör fundament för en väl fungerande organisation. ByCarlberg erbjuder därför tjänster för både individuell coaching och utveckling av verksamheten i stort. ByCarlberg tillför kunskap och erfarenhet, du som uppdragsgivare med tid, ditt engagemang och förutsättningar för genomförande.

Företagets behov av verksamhetsutveckling och affärsstrategier ställs i förhållande till dess omvärld och marknadsförutsättningar. Från den analysen skapar vi gemensamt insatser med tydliga mål och actions som bidrar till lönsam utveckling i organisationen, såväl för medarbetare som försäljning.

Tjänster som byCarlberg erbjuder:

Affärsutveckling

ByCarlberg hjälper dig skapa tydlighet i företagets affärsgenererande delar. Att leda företagsledningen i arbetet med affärsplanen och implementering av densamma. Arbetet grundar sig på en nulägesanalys, tydliga målbilder och de steg som krävs för att nå önskat resultat. Exempel på uppdrag:

 • Strategi och affärsmodellering – leda och bistå ledning och styrelse i arbetet med affärsplan.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

 • Moderator vid strategidagar för styrelse

 • Leda workshops för ledningsgrupper

Organisationsutveckling

Rätt kompetens och ledarskap i organisationen är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. ByCarlberg identifierar nuläget och definierar även vilken typ av kunskap som behöver läggas till för att nå målen. Exempel på uppdrag:

 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för effektivt resursutnyttjande.

 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

Interimskonsult

ByCarlberg är en resurs som under tidsbegränsade och väldefinierade uppdrag bistår ditt företag med flexibla lösningar. Exempel på uppdrag:

 • Strategisk projektledare – utvecklingsprojekt, nya affärsområden. En brygga mellan ledning och organisation för att genomföra strategi.

 • HR-generalist – rådgivare till ditt företag i HR-frågor.

Styrelsearbete

ByCarlberg är en resurs för såväl styrelsearbete som i ett advisory board. Erfarenhet och kunskap från global och lokal affärsverksamhet samt ett starkt nätverk bidrar till såväl strategi som företagsutveckling.

 • Styrelseuppdrag – arbeta i styrelsen för att driva utveckling och strategi.

 • Advisory Board – rådgivare till ditt företag när du inte vill ta in en styrelse.

01

Tjänster

Garanterad framgång: tydliga mål och konkreta actions.

Ett starkt och tydligt ledarskap utgör fundament för en väl fungerande organisation. ByCarlberg erbjuder därför tjänster för både individuell coaching och utveckling av verksamheten i stort. ByCarlberg tillför kunskap och erfarenhet, du som uppdragsgivare med tid, ditt engagemang och förutsättningar för genomförande.

Företagets behov av verksamhetsutveckling och affärsstrategier ställs i förhållande till dess omvärld och marknadsförutsättningar. Från den analysen skapar vi gemensamt insatser med tydliga mål och actions som bidrar till lönsam utveckling i organisationen, såväl för medarbetare som försäljning.

Tjänster som byCarlberg erbjuder:

Affärsutvevckling

Affärsutveckling

ByCarlberg hjälper dig skapa tydlighet i företagets affärsgenererande delar. Att leda företagsledningen i arbetet med affärsplanen och implementering av densamma. Arbetet grundar sig på en nulägesanalys, tydliga målbilder och de steg som krävs för att nå önskat resultat. Exempel på uppdrag:

 • Strategi och affärsmodellering – leda och bistå ledning och styrelse i arbetet med affärsplan.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

 • Moderator vid strategidagar för styrelse

 • Leda workshops för ledningsgrupper
Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Rätt kompetens och ledarskap i organisationen är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. ByCarlberg identifierar nuläget och definierar även vilken typ av kunskap som behöver läggas till för att nå målen. Exempel på uppdrag:

 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för effektivt resursutnyttjande.

 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.
Interimskonsult

Interimskonsult

ByCarlberg är en resurs som under tidsbegränsade och väldefinierade uppdrag bistår ditt företag med flexibla lösningar. Exempel på uppdrag:

 • Strategisk projektledare – utvecklingsprojekt, nya affärsområden. En brygga mellan ledning och organisation för att genomföra strategi.

 • HR-generalist – rådgivare till ditt företag i HR-frågor.
Styrelsearbete

Styrelsearbete

ByCarlberg är en resurs för såväl styrelsearbete som i ett advisory board. Erfarenhet och kunskap från global och lokal affärsverksamhet samt ett starkt nätverk bidrar till såväl strategi som företagsutveckling.

 • Styrelseuppdrag – arbeta i styrelsen för att driva utveckling och strategi.

 • Advisory Board – rådgivare till ditt företag när du inte vill ta in en styrelse.

Affärsutveckling

ByCarlberg hjälper dig skapa tydlighet i företagets affärsgenererande delar. Att leda företagsledningen i arbetet med affärsplanen och implementering av densamma. Arbetet grundar sig på en nulägesanalys, tydliga målbilder och de steg som krävs för att nå önskat resultat. Exempel på uppdrag:

 • Strategi och affärsmodellering – leda och bistå ledning och styrelse i arbetet med affärsplan.

 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

 • Moderator vid strategidagar för styrelse

 • Leda workshops för ledningsgrupper

Organisationsutveckling

Rätt kompetens och ledarskap i organisationen är kritiska faktorer för att genomföra bolagets strategi. ByCarlberg identifierar nuläget och definierar även vilken typ av kunskap som behöver läggas till för att nå målen. Exempel på uppdrag:

 • Organisationsanalys – hur ansvar och resurser ska fördelas inom en organisation för effektivt resursutnyttjande.
 • Kompetensanalys – att identifiera brister och behov av kompetens samt införa metoder och modeller för en effektiv kompetensförsörjning.
 • Processmodellering – att förstå och anpassa befintliga processer och arbetssätt till nya förutsättningar och behov.

Interimskonsult

ByCarlberg är en resurs som under tidsbegränsade och väldefinierade uppdrag bistår ditt företag med flexibla lösningar. Exempel på uppdrag:

 • Strategisk projektledare – utvecklingsprojekt, nya affärsområden. En brygga mellan ledning och organisation för att genomföra strategi.

 • HR-generalist – rådgivare till ditt företag i HR-frågor.

02

Referenser 

Vad tycker kunderna?

03

Åsa Carlberg 

Jag är en Skaraborgare med erfarenhet från både global och lokal affärsverksamhet som drivs av utveckling, effektivisering och tydliga resultat.

Med över 30 års erfarenhet inom branschen är jag känd för mitt engagemang, driv och energi enligt kunder. Jag lyssnar noggrant och har förmågan att se saker från nya perspektiv tack vare min breda erfarenhet och djupa affärskunskap.

Jag är van vid att tänka strategiskt och bedöma hur omvärldens förändringar påverkar affärsmodeller ur olika perspektiv, inklusive kunder, verksamhet och lönsamhet. Läs mer om mig här.

© Copyright 2024 Business & People by Carlberg all rights reserved.      |    Website by Lazzo