Utveckling, tillväxt & resultat.

by Åsa Carlberg

ByCarlberg förändrar dig och din organisation med utgångspunkt i kompetens, mål och medel 

Vill du ta tillvara den kompetens din organisation besitter på ett effektivt, utvecklande och drivande sätt? Söker du handledning i din ledarroll och vill ha ett bollplank att testa dina idéer mot? Jag tar ett strategiskt grepp om dig och din organisation och ser till att planer blir till handling. Tillsammans får vi er att växa genom att utnyttja bolagets verkliga nyckel, kompetent personal med passion. Jag ger dig lösningar, du får resultat. 

01

Tjänster

Garanterad framgång.

En bra ledare utgör fundament för en väl fungerande organisation. Därför riktar mina tjänster in sig på både enskild coaching och utveckling av verksamheten i stort. 

  • Organisationsutveckling
  • Försäljnings­utveckling
  • Interimsuppdrag
  • ×

Nyckelvärde
& passion.

Jag tar tillvara på och identifierar kompetensen i ledarroller samt den kunskap som företaget besitter för att utveckla och bygga en verksamhet som vinner i längden.

Affärsplanering &
försäljnings­­utveckling.

Jag hjälper dig skapa tydlighet i pågående processer, att analysera och bearbeta marknaden samt förverkliga idéer och starta upp nya projekt.

Projektledning
& bollplank.

Jag blir en stöttepelare som kan bistå med kunskap och coacha i utvecklingsprojekt, vid internrekrytering och andra företagsprocesser som behöver utvecklas. 

01

Tjänster

Garanterad framgång

En bra ledare utgör fundament för en väl fungerande organisation. Därför riktar mina tjänster in sig på både enskild coachning och utveckling av verksamheten i stort. 

Nyckelvärde
& passion.

Jag tar tillvara på och identifierar kompetensen i ledarroller samt den kunskap som företaget besitter för att utveckla och bygga en verksamhet som vinner i längden.

Affärsplanering &
försäljnings­­utveckling.

Jag hjälper dig skapa tydlighet i pågående processer, att analysera och bearbeta marknaden samt förverkliga idéer och starta upp nya projekt.

Projektledning
& bollplank.

Jag blir en stöttepelare som kan bistå med kunskap och coacha i utvecklingsprojekt, vid internrekrytering och andra företagsprocesser som behöver utvecklas. 

  • Kompetensutveckling
  • Försäljnings­utveckling
  • Interimsuppdrag
  • ×

Nyckelvärde
& passion.

Jag tar tillvara på och identifierar kompetensen i ledarroller samt den kunskap som företaget besitter för att utveckla och bygga en verksamhet som vinner i längden.

Affärsplanering &
försäljnings­­utveckling.

Jag hjälper dig skapa tydlighet i pågående processer, att analysera och bearbeta marknaden samt förverkliga idéer och starta upp nya projekt.

Projektledning
& bollplank.

Jag blir en stöttepelare som kan bistå med kunskap och coacha i utvecklingsprojekt, vid internrekrytering och andra företagsprocesser som behöver utvecklas. 

02

Referenser 

Vad tycker kunderna?

03

Åsa Carlberg 

Global Skaraborgare som helhjärtat tar sig an projekt & människor.

Jag är en lyhörd och nyfiken affärsutvecklings­konsult och personlig rådgivare som längtar efter att utveckla, driva på och effektivisera. Som ledare är jag tydlig, förtroendeingivande och en möjliggörare. 

Om du ger mig gedigen vilja ger jag dig hela min erfarenhet. Från analys och förståelse för behoven till att snabbt hjälpa dig till den handling som krävs. Med en fullständig handlingsplan som leder till action, förbättring och tydliga resultat. Jag har lärt mig den långa vägen. Lita på min erfarenhet. 

asa@bycarlberg.se

070-2248121

Körsbärsvägen 29

541 47 Skövde, Sweden

© Copyright 2021 Business & People by Carlberg all rights reserved. Admin login.     |    Website by Lazzo