Vad tycker mina kunder?

Organisationsutveckling hos ett ledande industriföretag i Skövde

Uppdrag att stärka ledningsgruppens arbetsätt vid ett av Skövdes stora privatägda industriföretag. Genom en omfattande nulägesanalys, individuellt stöd och riktade workshops, har vi skärpt ledningsgruppens fokus och förbättrat samarbetet. Riktade insatser vid rekrytering och konflikter. Resultatet? En starkare, mer sammanhållen och målinriktad ledningsgrupp redo att ta sig an framtida utmaningar.

Förbättrad teamdynamik och ledarskap

I samma företag har vi också lyft en specifik avdelning genom att fokusera på ledarskap och teamutveckling. Med hjälp av MyNeeds-analyser och skräddarsydda workshops har vi lagt grunden för kontinuerlig utveckling, tydliggjort roller och förväntningar, samt utrustat ledarna med verktygen de behöver för att navigera framgångsrikt i sina roller.

Interimuppdrag på Westinghouse

Under ett kritiskt skede tog jag uppdraget att bidra till att bygga upp och strukturera HR-funktionen på Westinghouses Västerås-site. Mitt arbete inkluderade att definiera HR-processer, integrera HR i ledningsgrupper, utveckla ledarskap, samt initiera och förbättra fackligt samarbete. Utforskade och utvecklade HRIT och andra affärsstöd för att arbeta effektivt med data som beslutsunderlag.

Jag bidrog till att skapa och utveckla struktur i arbetssätt i funktionen och processerna, hitta de globala initiativen och ta ner dem till en Sverige-kontext. Skapa en karta över interna stakeholders för att tydliggöra och skapa ett värde och samarbete. Tillsammans skapades en solid grund för HR som stöder företagets långsiktiga mål och behov.

Ledningsgruppsutveckling i Skaraborgs industrisektor

Uppdrag att assistera ett industriföretag i Skaraborg med att utveckla dess ledningsgrupp och erbjuda stöd till VD:n. Genom djupgående analys och skräddarsydda workshops, har vi skapat en stark grund för företagets fortsatta utveckling, med tydliga roller och förväntningar för ledningsgruppen.

Rådgivning inom organisation- och verksamhetsutveckling – Compileit

Åsas råd har varit värdefulla för utvecklingen av vårt bolag, hon besitter särskild kompetens inom HR och ledningsfrågor. Särskilt råden gällande hur vi ska hantera situationer med medarbetare, employer branding etc varit ovärderligt för vår tillväxt. Utöver det har hon även generöst delat med sig av sitt nätverk som bidragit till många nya kontakter och affärer.

Kinnekulle Energi

Vi anlitade Åsa när vi skulle revidera vår affärsplan. Hon guidade oss igenom nulägesanalyser och hjälpte oss med framtagning av framtida fokusområden för verksamheten. 

Åsa har varit ledningsgruppens- och mitt bollplank när vi fört processen vidare för att inkludera medarbetarna i arbetet med affärsplanen och hon har utmanat oss att tänka nytt.

Vi har trivts bra med Åsa, som även kommer att hjälpa oss framöver när vi fortsätter vårt arbete gällande medarbetarnas personliga utveckling. Åsa är lätt att få förtroende för och hon sätter sig in i verksamheten på ett mycket bra sätt för att nå optimalt resultat.

– VD Albin Främegård

Eklunds Bildelar

Åsa har hjälpt mig att utvecklas som ledare, coachat mig och agerat som min mentor.

Hennes sätt att entusiasmera och utveckla människor passar mig, framåtanda, action och resultat kombinerat med värmen för människor och medarbetare.

Åsa har bidragit med ett värdefullt utifrån-perspektiv, ställt skarpa och tänkvärda frågor och på så sätt hjälpt mig att själv hitta svar och vägar framåt. Med Åsas hjälp har jag utmanat mig själv och vågat mer. 

Vi har också anlitat Åsa för att hitta styrelsekandidater till ett av våra delägda företag. Genom Åsas kontaktnät kunde vi hitta kompetens som hjälpt oss att utveckla bolaget.

– VD Linnea Eklund

© Copyright 2024 Business & People by Carlberg all rights reserved.      |    Website by Lazzo