Vem är Åsa?

När kunderna beskriver mig som yrkesperson lyfter de fram ord som energi, engagemang och drivande. Men också att jag är en god lyssnare som med min breda erfarenhet och djupa affärskunskap kan se saker ur nya perspektiv och ställa rätt frågor för att utmana i diskussion och utveckling. Jag är van att tänka strategiskt, att värdera omvärldens förändringar och dess påverkan på affärsmodeller, både ur kund-, verksamhets- och lönsamhetsperspektiv.

Min erfarenhet har jag fått genom drygt 30 års arbete i stora internationella företag, i olika branscher, både industri- och tjänstesektorn och i olika roller. Jag har arbetat som ledare och chef, suttit i ledningsgrupper, styrelser och advisory board samt etablerat ett internationellt bolag på den svenska marknaden. Jag är även en del av advisoryboard.se. Därutöver har jag flera års erfarenhet av VD-/chefsstöd samt som mentor och coach till young professionals.

Jag är en Skaraborgare med erfarenhet från både global och lokal affärsverksamhet som drivs av utveckling, effektivisering och tydliga resultat.

 

Vid sidan om erfarenhet och kunskap är mitt nätverk en stor tillgång. Det innebär bland annat att jag kan förmedla extern kompetens till styrelser och att jag kan förmedla affärer och uppdrag till mina uppdragsgivare.

Jag jobbar företrädesvis som interimskonsult inom HR samt med vd- och chefstöd, styrelsearbete och företagsrådgivning. I alla uppdrag är basen för mitt arbete övertygelsen om att affären, människorna och kommunikationen i en organisation är tre hörnpelare som rätt balanserade skapar lönsam utveckling, såväl för medarbetare som försäljning.

Nätverk och samarbetspartners

I en allt mer sammankopplad och snabbrörlig affärsvärld, utgör tillgången till ett starkt och brett nätverk en ovärderlig tillgång. Partnerskap och samarbeten är en stark kraft som bygger broar och skapar utveckling och förändring. Jag har genom min långa erfarenhet inom många olika branscher och företag skapat ett stort nätverk av intressanta och kompetenta personer och företag.  Mitt omfattande nätverk och noggrant utvalda samarbetspartners är en del av min verksamhet och en viktig del av mitt värdeerbjudande till dig som kund.

Mitt nätverk består av en mångfald av branschledare, experter och innovatörer med en bred palett av kompetenser. Denna mångsidighet möjliggör för mig att erbjuda fler lösningar som sträcker sig bortom det vanliga, oavsett din organisations storlek eller bransch. Jag tror att rätt kontakt vid rätt tidpunkt kan öppna dörrar, påskynda tillväxt och skapa outtänkta möjligheter.

Bland mina samarbetspartners hittar du:

Styrelseakademien Västsverige: Genom detta partnerskap kan vi tillgå en djup pool av kunskap och erfarenhet inom nätverksskapande, utveckling, styrelserekrytering och utvärdering. Deras expertis inom styrelsearbete och ledarskapsutveckling tillför en strategisk dimension till våra tjänster.

Nexer Recruit Skövde: Vår allians med Nexer Recruit stärker vår förmåga att tillhandahålla exceptionell talang och rekryteringstjänster. Genom att förstå både tekniska behov och kulturella passform, försäkrar vi att rätt personer placeras i roller där de kan blomstra och bidra maximalt till din verksamhet.

Advisoryboard.se: Detta samarbete utökar vår kapacitet att erbjuda specialiserad rådgivning genom etablerade Advisory Boards. Vare sig du behöver strategisk rådgivning, innovationsstöd eller vägledning i tillväxtfrågor, har vi tillgång till de rätta personerna för att stärka ditt team.

Genom mitt nätverk och samarbetspartners, erbjuder jag inte bara tillgång till värdefulla kontakter och affärsmöjligheter, utan också till en rikedom av kunskap och expertis. Jag tror att denna sammansättning av resurser inte bara stärker din verksamhet, utan också bidrar till en hållbar och dynamisk affärsmiljö.

Låt oss tillsammans utforska hur vårt nätverk och våra partnerskap kan accelerera din verksamhet mot nya framgångar.

Mina tjänster

© Copyright 2024 Business & People by Carlberg all rights reserved.      |    Website by Lazzo